top of page

03

co-creatietrajecten.

Oplossingen voor vele complexe ruimtelijke uitdagingen vandaag liggen vaak niet voor het grijpen. De ervaring leert dat hiervoor vaak voortrajecten -  denk aan reflectie via onder meer rapportage, co-creatietrajecten,  ontwerpend onderzoek  of een combinatie van dit alles -  nodig is, waar mensen samen worden gebracht om ervaringen te delen en draagvlak te creëren. Dat is heel wat anders dan wat vaak wordt verstaan onder een verplicht nummertje participatie.
Co-creatie gaat om het gezamenlijk uitdenken van oplossingen. Een opdrachtgever krijgt op die manier zicht op een betere projectdefinitie. En een goed ontwerper kan daar dan verder mee aan de slag.

In co-creatietrajecten kiezen we voor frisse en inspirerende werkvormen. Inspiratie-uitstappen, getekende dorpswandelingen of interventies in situ, publieke discussies in samenwerking met betrokken actoren, gekoppeld aan innovatief ontwerp, daar gaan we voor!

Recent ben ik aangesteld als trajectbegeleider herbestemming van kerken door het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) waarvoor ik co-creatietrajecten verweef met inventarisatie en scenariovorming om op die manier te komen tot de randvoorwaarden voor kwalitatieve projectontwikkelingen.De beelden hieronder tonen enkele trajecten die ik voerde met CAPasitee en AR-TUR, centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, waarvan ik artistiek coördinator ben.

 

Voorbeelden van cocreatietrajecten:​

- verkorte publicatie over co-creatietraject van AST 77 in Stadsatelier Tienen, 2015

- informatie over het WOONLABO dat we met AR-TUR voerden ism Stadsregio Turnhout, UHasselt en UAntwerpen

- dit is een link naar een videofilmpje op RTV eerder naar aanleiding van het traject GeWOONtebreker, dat AR-TUR ism de Stadsregio in de gemeente Beerse voerde.

Sprekersacademie_de Warande dd. 2018
AR-TUR woonlabo Mijn Wijk 2016 interventie op locatie
Kruisherenkerk
AR-TUR Edith Wouters debat woonlabo 2016_foto Pieter de Ruijter
Nutiküla Stuudio, MAAJAAM, juli 2019
AR-TUR woonlabo 2016 Mijn wijk_workshop_foto Pieter de Ruijter
AR-TUR woonlabo Wijk-voor-één-dag Beerse_foto Bart van der Moeren
Edith Wouters NAV architectencongres 2016_foto Tim Van Wichelen
AR-TUR woonlabo 2016 Mijn Wijk_interventie op locatie_foto Pieter de Ruijter
Stadsatelier Tienen, 2015
bottom of page