top of page

Een passiefschool.

ONTWERP / EDITH WOUTERS ism. TEEMA ARCHITECTEN, 2007-2015

De uitbreiding van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel is een pilootproject in het kader van de DBFM-procedure voor het inhaalprogramma voor de scholenbouw in Vlaanderen. TEEMA verwierf het project in 2007 via een beperkte offertevraag onder supervisie van Vlaams Bouwmeester, als proefproject ter voorbereiding van het toen nog niet bestaande DBFM-programma.
De inzet van het project is groot: het ontwerp van een op alle fronten duurzaam gebouw met een bijzonder laag energieverbruik en een grote belevingskwaliteit. De projectdefinitie vroeg naar het vervangen van de uitgeleefde paviljoenen door een uitbreiding van de bestaande werkplaatsen met werkplaatsklassen en labo’s.
Tevens werd gevraagd naar een sporthal, een nieuwe eetzaal, een open leercentrum, de verplaatsing van het onthaal en de directie en een nieuwe fietsenberging. De nieuwe centrale ontmoetingsruimte wordt het hart van de school en kan dienen als polyvalente ruimte die - net als de sporthal en het open voorplein met basketbalring - tevens op wijkniveau kan worden gebruikt

TEEMA 07 106 AGILON1 passiefschool Londerzeel
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool render
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool voorplein
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool centrale hal
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool zijgevel sporthal
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool lockers
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool centrale trap
TEEMA 07 106 AGILON passeifschool sporthal
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool niveau 1
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool ontmoetingsruimte
TEEMA 07 106 AGILON passeifschool detail gevel
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool werkplaats
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool fietsenberging
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool voorgevel links
TEEMA 07106 AGILON passiefschool detail ramen
TEEMA 07 106 AGILON nominatie architectuurprijs provincie Vlaams-Brabant
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool trappenruimte
TEEMA 07 106 AGILON passiefschool hoog bezoek
bottom of page