Een passiefschool.

ONTWERP / EDITH WOUTERS ism. TEEMA ARCHITECTEN, 2007-2015

De uitbreiding van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel is een pilootproject in het kader van de DBFM-procedure voor het inhaalprogramma voor de scholenbouw in Vlaanderen. TEEMA verwierf het project in 2007 via een beperkte offertevraag onder supervisie van Vlaams Bouwmeester, als proefproject ter voorbereiding van het toen nog niet bestaande DBFM-programma.
De inzet van het project is groot: het ontwerp van een op alle fronten duurzaam gebouw met een bijzonder laag energieverbruik en een grote belevingskwaliteit. De projectdefinitie vroeg naar het vervangen van de uitgeleefde paviljoenen door een uitbreiding van de bestaande werkplaatsen met werkplaatsklassen en labo’s.
Tevens werd gevraagd naar een sporthal, een nieuwe eetzaal, een open leercentrum, de verplaatsing van het onthaal en de directie en een nieuwe fietsenberging. De nieuwe centrale ontmoetingsruimte wordt het hart van de school en kan dienen als polyvalente ruimte die - net als de sporthal en het open voorplein met basketbalring - tevens op wijkniveau kan worden gebruikt