top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEdith Wouters

Vlaams Architectuurinstituut transformeert kerk tot archief- en cultuurhuis


Vlaams Architectuurinstituut (VAi) zal de komende 49 jaar de Sint-Hubertuskerk in Antwerpen in erfpacht nemen. Het VAi staat in voor het onderhoud en een passende herbestemming. 'Hubert' krijgt dus een nieuwe invulling en zal onderdak geven aan de collectie architectuur-archieven, een bibliotheek en kantoren. De kerk krijgt ook opnieuw een belangrijke publieke functie met ruimtes voor coworking, polyvalente ruimtes en een koffie- of soepbar.


Ik speelde een kleine rol in dit verhaal door het VAi te begeleiden bij het inhoudelijke deel van de kandidatuurstelling in het kader van de oproep van AGVespa naar een erfpachter voor deze voorrmalige parochiekerk Sint-Huberrtus in Berchem.


Met de nieuwe huisvesting wil het VAi bijdragen aan maatschappelijk-ruimtelijke vraagstukken, zoals de herbestemming van kerken. De Sint-Hubertuskerk is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en op fietsafstand van deSingel, waar het VAi de publieksactiviteiten blijft waarmaken. Dit is voor het VAi belangrijk als promotor van duurzame mobiliteit en ruimtegebruik. Voor de huisvesting van de collectie wil het VAi geen nieuwe ruimte aansnijden, maar zich inbedden in het bestaande weefsel van de stad.


Naast een depotruimte voor hun collectie wil het VAi van de kerk ook een ontmoetingsplek maken voor zowel partnerorganisaties, de buurt als het brede publiek. Zo zullen er in de kerk polyvalente zalen, coworking plekken en een koffie- of soepbar worden voorzien. Bovendien zal iedereen welkom zijn om in de bibliotheek de volledige collectie te raadplegen. Op die manier blijft een groot deel van de kerk toegankelijk voor het publiek.


De kerk is niet beschermd als monument, maar maakt deel uit van een stadsgezicht en huisvest een beschermd orgel. In aanloop naar de kandidatuurstelling poogden we daarom reeds inzicht te krijgen in de noodzakelijke restauratiewerken en een gefaseerde aanpak waarin restauratiesubsidies al dan niet een rol spelen.

Waar anders culturele infrastructuursubsidies zouden vloeien naar een ruimte- en materialenverslindende nieuwbouw lijkt deze besteding alvast bij te dragen aan de oplossing van een ruimtelijk-maatschappelijke uitdaging. Benieuwd naar het vervolg!


8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Komentáře


bottom of page