top of page

05

About.

English text

CAPasitee is een culturele architectuurpraktijk die op zoek gaat naar innovatieve oplossingen voor een betere leefomgeving.

Edith Wouters was 20 jaar zaakvoerder van TEEMA architecten en werkt nu freelance aan culturele opdrachten (trajectbegeleiding, publicaties, gespreksleiding en begeleiding van workshops, inspiratie en ontwerp, keynotes,...). Ze is parttime artistiek coördinator van AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. Zie CV
 

CAPasitee slaat een brug tussen de reguliere architectuurpraktijk en een meer culturele visie op architectuur, als een vervolg op mijn vroegere praktijken bij TEEMA architecten, en mijn werk in opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut en AR-TUR.
 

"Door mijn ervaring ben ik er van overtuigd dat ruimtelijke uitdagingen vaak baat hebben bij een meer participatieve benadering om de juiste architectuuropdracht voor een kwaliteitsverhoging van de gebouwde ruimte te kunnen definiëren. Architecten krijgen immers vaak niet de juiste opdrachten voor de complexe ruimtelijke uitdagingen van vandaag, reden waarom ze ook niet altijd de beste oplossingen kunnen bieden op de gestelde vraag.  Met  CAPasitee probeer ik bij te dragen aan een mentaliteitswijziging en ruimtelijke opdrachten te beïnvloeden door middel van (het stimuleren van) innovatief ontwerp en culturele instrumenten zoals teksten, cocreatie en interventies. 

Het is de bedoeling om te inspireren door een cyclus van ontwerpend onderzoek, reflectie en communicatie over de uitdagingen die optreden tijdens complexe en innovatieve projecten.

CAPasitee biedt een platform voor co-creatie, inspiratie, reflectie en discussie.


Ik zoek graag samen met u naar een nieuwe benadering van uw ruimtelijke uitdagingen."

bottom of page